Grue:
Grinder jernbanestasjon

På grinder finnes en utgave av den minste stasjonstypen på Solørbanen. Den ble bygget i 1893 etter arkitekt Paul Dues tegninger. Stasjonsbygningen er asymmetrisk komponert, med et dominerende, fremskutt gavlparti og spiss takvinkel. Den ene fløyen har et noe lavere, halvvalmet tak. Bygningen er utstyrt med et etasjeskillerbånd som er dekorert med rektangulære felter, i likhet med de fleste stasjonsbygningene på strekningen. Huset er holdt i sveitserstil.

Foruten hovedbygningen finnes her en laftet, nasjonalromantisk ilgodsbygning. Denne er noe påvirket av eldre stabbursarkitektur, med en utkraget annen etasje. En privetbygning i sveitserstil finnes også på Grinder. De to sistnevnte bygninger er oppført samtidig med hovedbygningen, og er også utformet av Paul Due. Det finnes lignende bygninger ved flere av strekningens stasjoner.

Anvendt litteratur:
Hartmann/Mangset/Reisegg - Neste Stasjon, 1997

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Paul Due

Utvalgte utsnitt: 

Ilgodshuset


Privetbygningen© 2000 arc!