Grue:
Namnå jernbanestasjon

På Namnå jernbanestasjon finnes en utgave av Solørbanens minste stasjonstype. Denne er svært lik bygningen på Namnå, men er noe mindre autentisk. Stasjonsbygningen er holdt i en enkel sveitserstil, med et formspråk som er karakteristisk for Solørbanen. Her finnes etasjeskillerbåndet med rektangulære felter som på de fleste av de øvrige stasjonsbygningene på strekningen. Både den spisse gavlen og den lave fløyens halvvalmede tak har denne bygningen til felles med Grinder stasjon.

Både hovedbygningen og den lille privetbygnigen i sveitserstil er bygget i 1893 etter tegninger av arkitekten Paul Due, som hadde ansvaret for utformingen av alle stasjonsbygningene langs Solørbanen.

Anvendt litteratur:
Hartmann/Mangset/Reisegg - Neste Stasjon, 1997

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Paul Due

Utvalgte utsnitt: 

Stasjonsbygningen i perspektiv


Privetbygningen© 2000 arc!