Halden:
Suhrkevillaen, Eide 8

Denne villaen er bygget på en særdeles gunstig utsiktstomt over Haldens bykjerne. Villaen ble bygget for en av samtidens sentrale skikkelser i byen, arkitekt, skipsreder og stortingspolitiker Wilhelm Suhrke i 1901, og han sto selv bak utformingen av huset.

Villaen har en enkel, grunnleggende symmetrisk ytre komposisjon, og er bygget over halvannen etasje. Fasadene mot byen markeres av midtstilte, fremskutte gavlpartier med store vinduer. Fasaden mot gårdsplassen er livlig, asymmetrisk og sammensatt, med loggiaer og stor formvariasjon. Dekoren er enkel, og stiluttrykket er preget av en forenkling av dragestilen med innslag av jugend.

Anvendt litteratur:
Arvid Johanson: Byggestiler i Halden - Norges empireby

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Wilhelm Suhrke

Utvalgte utsnitt: 
Villaen og gårdsplassen© 2001 arc!