Halden:
Prestebakke jernbanestasjon

Prestebakke jernbanestasjon ble oppført i 1879 på den da nyanlagte Smaalensbanen, på strekningen mellom Fredrikshald og Kornsjø. Stasjonsbygningen ble tegnet av arkitekt Peter Andreas Blix, som "Normal 3die kl. A." på strekningen. Blix tegnet også stasjonens godshus og privetbygning, som begge ble oppført på samme tid som hovedbygningen. Hovedbygningen er oppført i tre over halvannen etasje med langside vendt mot perrongen. Ytterveggene er inndelt av vertikale stolper med horisontal panel imellom. Mot syd vender et lite, innglasset verandautbygg med utpreget bjelkekonstruksjon og spisse vinduer. Stiluttrykket er såkalt sveitserstil preget av enkel nygotikk. De øvrige bygningene har en enklere utførelse.

Ved folketellingen anno 1900 bodde seks personer i stasjonsbygningen, blant dem stasjonsmester Johan Nicolaysen. I 1910 var Hermand Aarefjord stasjonsmester her, og én av stedets ti beboere.

Kilder:
Hartmann/Mangset/Reisegg - Neste Stasjon, 1997
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Peter Andreas Blix

Bygningsmiljø

Bygningsmiljø© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no