Hol:
Dagali kirke

Dagali fikk gravplass i 1819, og i 1844 søkte man om statlig tilskudd til bygging av en kirke i Dagali. Gratis tomt ble gitt av gårdbruker Kittil Hvammen, og kirken ble oppført i årene 1849-50, og vigslet 4. august 1850. Byggmester Ole S. Fjøsline fra Rollag var ansvarlig for byggingen, som ble utført etter slottsintendant H. D. F. Linstows typetegninger. Kirken er bygget i rundlaftet tømmer, kledt med utvendig panel. Den er utført i en enkel og beskjeden senklassisistisk stil, med et moderat tårnoppbygg.

Sydveggens lave tilbygg med dåpsrom og sakristi ble tilføyet i 1912, og nytt våpenhus og tårn ble bygget i 1926.

Kirken ble restaurert og ombygget 1972-73, og da ble sakristiet gitt samme bredde som kirkeskipet. Inngangspartiet er tilføyet etter dette.

Kilder:
Nore-Uvdal i forn og nye, del II, bind V
http://www.hol.kommune.no/

Geir Tandberg Steigan
Generell bygningsoversikt

Et utvalg norske kirker

H. D. F. Linstow

Til arc!3s hovedside med navigasjon


Bilde fra sydvest© 2004 arc!