Kongsvinger:
Eiler Baanruds vei 2

Huset er antagelig oppført 1897. Det har en symmetrisk oppbygget fasade, med en markant frontgavl. Dets ornamentikk er nøktern, men elegant, og dets fundament er gjort i frilagt tegl. Vinduene er tildels smårutede. Dette er typisk for trehus påvirket av den da så populære jugendstil. Som så ofte innen jugendstilen, finner vi også her gotiske spissbuer; denne gang i 1. etasjes verandadekor. Bygningens komposisjon, symmetrisk med sadeltak og fremskutt midtparti, var utbredt allerede fra 1850-tallet.

Anvendt litteratur:
Kongsvinger by, 1854-1954

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Kongsvinger

Utvalgte utsnitt: 

Huset sett fra en annen vinkel


Detalj fra verandafronten


Spissbue i verandadekor
© 2000 arc!