Bygningsoversikt, etter område i Kongsvinger
Alle fotografier i presentasjonene ved G. T. Steigan, dersom ikke annet er nevnt.

Brandval 
Guds Aasyns kirke, 1651/1877

Midtbyen 
Storgaten 13, Telegrafen, 1914
Tommelstads gate 9, Kongsvingers bedehus, 1877

Nor 
Nor ilgodshus, 1893

Rolighed 
Løkkegaten 35, Rolighed, Kongsvingers gamle prestebolig, 1857

Roverud 
Roverud jernbanestasjon, 1895

Stasjonssiden 
Kongsvinger jernbanestasjon, 1862
Østre Solørvei 17, Kongsvinger jernbanestasjons ilgodshus, ca. 1895
Østre Solørvei 17, Lunderbye Nor, 1857

Vinger 
Nesteby, 1860-tallet

Winsnesløkken 
Eiler Baanruds vei 2, omkring 1900
Eiler Baanruds vei 4, omkring 1900
Eiler Baanruds vei 6, omkring 1880
Prestegårdsveien 4, Frimurerlogen Den Faste Borg, 1929/1985
Rynnings gate 1, 1924 (ca. 1750)

Øvrebyen 
Festningsgaten 1, Christiansengården, omkring 1780
Georg Stangs gate 2, Digerudgården, omkring 1780
Jonas Lies gate 4, Liegården, før 1860
Kirketorvet, Gjemsegården, omkring 1800
Løkkegaten 1, Svendborg (Dahlmangården), sent 1700-tall
Løkkegaten 11-15, Albrechtssongården, 1801-02
Løkkegaten 23, Grønnerudgården, 1780-tallet
Storgaten 115, Holm-gården, før 1800
Vestre Solørvei 1, Klokkergården, 1856
Vinger kirke, 1697
Vollgaten 8, Aamodtgården, 1796-1802
 


Generell bygningsoversikt

Til arc!3s hovedside med navigasjon


© 2002/2006 arc!