Kongsvinger:
Eiler Baanruds vei 4

Huset er antagelig oppført 1903. Dets ornamentikk er preget av datidens populære jugendstil, hvilket synes på den forenklede dekoren og de strukne buene i gavlen. Husets midtstilte verandaparti dominerer fasaden, og er flankert av to små karnapper. I dekoren finnes gotiske (spissbuede) trepass.

Anvendt litteratur:
Kongsvinger by, 1854-1954

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Kongsvinger

Utvalgte utsnitt: 
Eiler Baanruds vei 6 og 4


Detalj fra verandafronten
© 2000 arc!