Kongsvinger:
Eiler Baanruds vei 6

Huset er en perle i nygotsik panelstil. Et slikt uttrykk ble populært i løpet av 1870-tallet, med arkitektene Paul Due og Bernhard Steckmest. Karakteristisk er en vertikal streben i bygningsmassen, med utstrakt bruk av spissbuer, og luftige svevegavler. Husets utvendige "kniplingsarbeider" er svært omfattende. Husets arkitekt var mest sannsynlig Kongsvingers viktige byggmester og arkitekt Günther Schüssler, som har utført Sand prestegård i Odal, en enklere variant av Eiler Baanruds vei 6.

Sirkeldekoren i gavlen ble også brukt som gjennomgangsmotiv av Schirmer og von Hanno på stasjonsbygningene langs Kongsvingerbanen (1850-tallet), og likeledes av Georg Bull langs Grundsetbanen (1860-tallet). Den sammensatte grunnflaten, som forøvrig også var et trekk ved 1870-tallets trearkitektur, har nr. 6 fått senere, ved et tilbygg på venstre flanke. Den spesielle utformingen tyder på at byggmesteren/arkitekten har hatt god kontakt med miljøer utenfor Kongsvinger; kanskje Kristiania eller Bergen. Ellers er bygningen med sin oppbygning i én og en halv etasje representativ for en byggemåte som ble populær gjennom blant andre Schirmers og von Hannos arbeider på 1850-tallet, innenfor historismens villa-arkitektur. Dette komposisjonelle grepet var også vanlig innen murarkitekturen.

Huset ble sannsynligvis oppført for overbanemester Wangen i 1879, og overtatt av tannlege Eiler Baanrud, som veien er gitt navn etter, i 1897.

Anvendt litteratur:
Kongsvinger by, 1854-1954
Jens Christian Eldal: Historisme i tre, 1998

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Kongsvinger

Utvalgte utsnitt: 

Husets vertikalitet fremhevet

Det elegante midtpartiet

Eiler Baanruds vei 6 og 4

Detalj av spissbue i verandadekor
© 2000 arc!