Kongsvinger:
Christiansengården, Festningsgaten 1

Denne store gården er bygget før tomtens ommatrikulering i 1799, mellom 1770 og 1790, som erstatning for bygninger som da ble revet. Christiansengården er en lang, stor og rektangulær bygning med enkle fasader i Louis-seize-stil. Bygningen er åpenbart komponert innenfra, ettersom vinduene ikke følger et overordnet system i forhold til plasseringen. Huset har halvvalmet tak og kraftige hjørnestolper.

De eldre bygningene tilhørte i 1770 landhandler Iver Korperud, og det var Korperud som fikk bygget dette store huset. Kammerråd og landhandler Heber overtok eiendommen på 1790-tallet, men døde i 1798. Hans enke var eier i 1799. Regimentskirurg Hansteen overrtok senere eiendommen, men det ble snart overtatt av lensmann Bøe. Bøe lot Hebers svigersønn - Knud Hansen - drive Hebers forretning videre i huset.

Etter Bøe gikk huset i 1827 til madame Hansen. Hennes og Knud Hansens sønn, landhandler Hans Andreas Hansen overtok etter henne. Han døde imidlertid tidlig - i 1842, bare 37 år gammel - og enken giftet seg igjen, med cand. jur. Sigvard Rynning.

Dette var Sigvard Rynnings hjem før han bygget Rolighed i Løkkegaten 35. I Festningsgaten 1 ble det første møte i Kongsvinger bystyre holdt 5. Mai 1855. På dette møtet frasa Rynning seg muligheten til å bli valgt til byens ordfører, som han ellers lå godt an til å bli. Istedet ble Jacob Neumann Hygen valgt. Rynning nøyet seg med tittelen Overformynder.

Christoffer Christiansen sen. ble eier av gården etter Rynning-arvingene i 1896, og hans sønn Christoffer Christiansen overtok i 1905. Etter denne familien har gården fått sitt navn.

Gården - som ble fredet i 1920 - ble siden lokaler for Odd Fellow.

Anvendt litteratur:
Olaf Brynn - Kongsvinger, en historisk oversikt, 1929
Nils P. Vigeland - Kongsvinger 1854-1954

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Kongsvinger
© 2000 arc!