Kongsvinger:
Digerudgården, Georg Stangs gate 2

Dette enkle men staselige huset ble bygget i tiden mellom 1773 og 1793. Stilistisk er det preget av den sene barokken, med kraftige lisener (bærende søyler uten sokler og kapiteler) i fasadens fulle høyde. Taket er valmet, og har en liten svai. Bygningskroppen er rektangulær og sluttet.

Portalen mot Georg Stangs gate, eller "Kaffegata", er antagelig tilbygget etter midten av 1800-tallet, og er utført i sveitserstil.

Dette huset er av en type som dannet forbilde for den såkalte sorenskriverstilen som ble populær i tiden etter år 1900. En av arkitektene som utmerket seg innen denne var Magnus Poulsson, blant annet gjennom et hus i Arnstein Arnebergs vei 13 i Oslo (1923).

Navnet Digerudgården fikk huset etter at høker Thor Olsen Digerud kjøpte det av marketeneter Nils Nygaard i 1820. Både Nygaard og Digerud døde i en nervefeberepedemi som hjemsøkte området i 1839-40.

Gjennom 1800-tallet var huset i flere Digerud-arvingers eie, før konstabel Andreas Iversen overtok det i 1882. Iversen døde allerede i 1883, og arvingene solgte huset til Carl Ferdinand Hansen, som igjen solgte det i 1887. Amund Hansen Opset var eier frem til 1911. Marius Nilsen Vik overtok i 1927, etter at huset var blitt fredet.

Huset ble sent på 1900-tallet bolig for polfareren Monica Kristensen Solås.

Anvendt litteratur:
Olaf Brynn - Kongsvinger, en historisk oversikt, 1929
Nils P. Vigeland - Kongsvinger 1854-1954

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Kongsvinger

Utvalgte utsnitt: 
Fasade mot Georg Stangs gate
© 2000 arc!