Kongsvinger:
Gjemsegården på Kirketorvet

Denne storslåtte empire-bygningan ble oppført mellom 1799 og 1807. Huset gjennomgikk hyppige eierskifter, før det var på slekten Gjems' hender i lengre tid; som beboere fra 1908, men som innehavere av grunnkontrakten helt fra 1857. Det har også huset Borgerskolen. Det halvvalmede taket og den rektangulære grunnflaten er typisk for empiren. Verandaen er nok tilbygget på 1800-tallets annen halvdel. Endel ytre dekor finner vi også igjen i de betydelig yngre historistiske trehusene (kalt sveitserhus); slik som beltegesimsen og vindusomrammingene. Gjemsegården har noe til felles med Schwensens gate 11 i Oslo, men sistnevnte har en mer regelmessig vindusplassering.

Anvendt litteratur:
Kongsvinger by, 1854-1954

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Kongsvinger

Utvalgte utsnitt: 
Bygningen sett fra Kirketorvet

Verandapartiet

Bygningen sett fra en annen kant© 2000 arc!