Kongsvinger:
Liegården, Jonas Lies gate 4

Denne store, klassiske hjørnegården ble oppført før 1860. Eiendommen skiftet hyppig eier i tiden 1861 til 1913. Etter dette har den vært eiet av Paula Jahren og senere Thorbjørn Haug. Hit flyttet forfatteren Jonas Lie og hans kone Thomasine inn som nygifte. De ble boende inntil forfatteren gikk konkurs i 1868. Omstendighetene rundt krakket i 1868 skildres i boken Malstrøm.

Thomasine var en sterk bidragsyter til ektemannens forfatterskap; hun renskrev tekstene hans, og skal også ha skrevet noen tekster som er signert Jonas Lie. Dikterlivet i Kongsvinger var imidlertid svært begrenset. Kun forfatterens første bok, Digte, ble skrevet her, i 1867. Før forfatterlivet tok til, var Jonas Lie imidlertid sakfører.

Foruten ekteparet Lie bodde andre sentrale skikkelser her; først og fremst Dr. Daniel Schiøtz og den "allmektige" foged Eidem. Sistnevnte regjerte byen i flere tiår.

Lie-familien var en juristslekt som var høyt ansett i distriktet. Thomasines far, og Jonas' onkel, prokurator M. Strøm Lie var en av disse. Han var med på opprettelsen av Vinger Sparebank.

Liegården hadde tidligere adresse Kirkegaten, men gaten er senere gitt forfatterens navn. I dette huset har Ole Bull, Aasmund O. Vinje og Bjørnstjerne Bjørnson vært på besøk.

Anvendt litteratur:
Cand. Philos. Olaf Brynn - Kongsvinger, 1929
Kongsvinger by, 1854-1954
Glåmdalen, 15. 2. 2000

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Kongsvinger

Utvalgte utsnitt: 
Gårdens hjørne
© 2000 arc!