Kongsvinger:
Svendborg (Dahlmangården), Løkkegaten 1

Huset Svendborg er oppført mellom 1773 og 1793, antagelig for generalmajor Johan Christian Schwenzen som gården har fått sitt navn etter. Schwenzen var eier av eiendommen fra 1891 til han solgte den til ingeniørkaptein Hans Hendrich von Ramm i 1799. Ramm overdro gården til kongen i 1803, som solgte den til løytnant Bay i 1819. Deretter var huset igjennom flere eierskifter frem til det sammen med Rædergården ble auksjonert bort til prokurator Michael Strøm Lie i 1842. Prokurator Lies kjente døtre Erika Lie (Nissen) og Thomasine (gift med forfatteren Jonas Lie) vokste opp i huset. Prokurator Lie var med på opprettelsen av Vinger sparebank.

Etter prokurator Lies død i 1859 solgte enken huset til restauratør Hansen, som to år etter solgte eiendommen til brødrene Gunerius og Peter Bredesen. Deretter overtok den svenskfødte handelsborger Peder Dahlman huset i 1865. Før han overtok huset var Dahlman leieboer hos Bredesen. Han ble boende her til sin død i 1885, og den betydelig yngre enken Andrine Thorsdatter Dahlman beholdt eiendommen like til 1916. Hun holdt pensjonat her. Siden har huset blant annet vært på familiene Næss' og Malmers hender.

Huset er en smal, langstrakt bygning, som etter skikken i Kongsvinger er orientert med kortenden mot dalen. Huset er bygget over to etasjer, og har en panelt fasade definert av markante lisener. Huset er tilbygget langs den ene langsiden. Stilistisk er huset preget av en svært enkel louis-seize med spor av rokokko.

Anvendt litteratur:
Nils P. Vigeland - Kongsvinger 1854-1954

Andre kilder:
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Digitalarkivet

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Kongsvinger
© 2001 arc!