Kongsvinger:
Grønnerudgården, Løkkegaten 23

Midt på 1700-tallet ble det bygget flere mindre hus på denne eindommen. Eiendommen ble dengang kalt konstabel Benzens våning. Mer velstående mennesker ble oppmersomme på eiendommens unike, dominerende beliggenhet, og på 1780-tallet ble det nåværende hovedhuset oppført. Den første kjente eier etter at det nye huset ble bygget er den svenske landhandler Jonas Henrik Albrechtsson, som i 1791 solgte huset til prokurator Larsen. Albrechtsson hadde mange gårdeiendommer, og drev dessuten trelastforretning.

De neste eierne var alle her i korte perioder - oberstløytnant Motzfeldt, oberstløytnant Christoph Friedrich Peter Theodor von Lowzow og kaptein Andreas Samuel Krebs - før Staten kjøpte eiendommen i 1812. Huset var før dette en tid bolig for Jægerkorpsets sjef, før huset til etter 1839 tjente som Jægerkorpsets sykehus. Sykehuset ble fra 1792 organisert av regimentsfeltskjær Rasmus Hess, som ikke bodde i gården.

Kaptein Wilhelm Christian Hygen kjøpte gården i 1831, før eiendommen ble solgt på auksjon til garver Søren Grønnerud i 1856. Fra denne tiden har gården båret navnet Grønnerudgården, og har vært i Søren Grønneruds arvingers eie. Søren Grønnerud var blant annet branntakstmann og medlem av byens første ligningskommisjon.

Grønnerudgården ligger høyt og fritt, med vidt utsyn over Kongsvinger. Gården er oppført i en litt uregelmessig komponert klassisisme, i laftet tømmer med panelte vegger. Eksteriøret er sparsomt, med markering av hjørnene og en horisontal list under annen etasjes vinduer. Taket er lavt og valmet.

Grønnerudgården ble fredet i 1924.

Anvendt litteratur:
Nils P. Vigeland - Kongsvinger 1854-1954
Olaf Brynn - Kongsvinger, en historisk oversikt, 1929

Andre kilder:
http://www.digitalarkivet.no/

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Kongsvinger

Til arc!3s hovedside med navigasjon© 2002 arc!