Kongsvinger:
Frimurerlogen Den Faste Borg, Prestegårdsveien 4

Kongsvingers broderforening - fra 1977 en selvstendig loge under navnet Den Faste Borg - hadde møtelokaler i Rådhuset i årene 1923-1940. I 1947-49 hadde foreningen lokaler i sorenskrivergården på Langeland, og i årene 1952-53 ble møtene holdt i Victoria hotell. Det nye rådhuset huset foreningen i årene 1953-71, før man kom under samme tak som Odd Fellow i deres hus i Festningsgaten i årene 1971-75. Fra 1975 har foreningen hatt tilhold i Prestegårdsveien.

Huset ble bygget som undervisningsbygning for "Snekkerskolen", og sto ferdig i 1929. Den ble bygget etter tegninger av skolens lærer, Anton Skyrud. Den ble solgt til A/L Alfsplassen i 1973, og ble formelt overført til St. Johanneslogen Den Faste Borg i 1988.

Ved begynnelsen av 1980-årene ble det fremmet ønsker om at Den Faste Borg skulle utvide sine lokaler, og det endte med at man fra juli 1985 fikk reist et tilbygg som omtrent fordoblet bygningens størrelse. Tilbygget ble oppført i rett vinkel på den gamle bygningen, og er utført i en stil godt tilpasset den opprinnelige bygningens enkle nordiske nybarokk, av arkitektfirmaet Ingrid og Trond Høye på Elverum. Hovedinngangen er flankert av de to søylene som kalles Jakin og Boas.

Kilder:
Frimurerlogen Den Faste Borg
Arne Skyrud

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Kongsvinger

Til arc!3s hovedside med navigasjon© 2002 arc!