Kongsvinger:
Alfsplassen, Rynnings gate 1

Husmannsplassen Alfsplassen har nok sitt navn etter Jon Alfsen, som brukte plassen omkring 1770. Plassen lå under søndre Tråstad, og den såkalte Winsnesløkken lå under Alfsplassen. Alfsplassen vestre, der en stuebygning fra omring 1750 sto, ble skilt ut i 1790, og i 1919 overtok Anton Skyrud eiendommen. Han var lærer ved Kongsvinger og Omegns Arbeidsskole, kalt "Arbeidsskolen" og "Snekkerskolen", fra 1909.

Til Alfsplassen ble det flyttet en låvebygning omkring 1890. Denne tjente opprinnelig som lager ved byggingen av Kongsvingerbanen og stasjonen. De øvrige bygningene ble oppført i Anton Skyruds tid. Våningshuset ble til ved at Skyrud foretok en fullstendig forvandling av den gamle stuen, hvis grunnflate ble tre ganger større. Huset sto ferdig i 1924, og i første etasje ble Snekkerskolen drevet. Skolen fikk nye lokaler i 1929, da undervisningsbygningen sto ferdig. Denne ble overtatt av A/L Alfsplassen i 1973, og huser Frimurerlogen Den Faste Borg. Skyrud fikk oppført stabburet i 1930-årene.

Anton Skyrud var selv arkitekt for de tre bygningene han fikk oppført. Våningshuset har den frodigste utformingen, med en ganske kompakt form, og en symmetrisk komponert hovedfasade dominert av et fremskutt verandaparti. Huset er utført i nordisk nybarokk; den samme stil som i en forenklet utgave preger undervisningsbygningen. Stabburet har et langt mer nasjonalromantisk preg.

Villaen ble tilbygget en innkjøringsportal som er godt tilpasset villaens utførelse i 2002, utformet av den nåværende eier, Arne Skyrud.

Kilder:
Arne Skyrud
Frimurerlogen Den Faste Borg

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Kongsvinger

Til arc!3s hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 

Husets verandaparti


Stabburet© 2002 arc!