Kongsvinger:
Holm-gården, Storgaten 115

Denne stort anlagte klassiske bygården ligger like oppunder byens festningsanlegg. Mot Glomma, på kortensen, er den utstyrt med en flott veranda i sveitserstil. Huset stammer fra tiden like før 1800, da en rekke bygårder i strøket ble oppført. Garver Sven Jørgen Gjems overtok i 1823 huset fra bøssemaker J. H. Enger. Med garveren, som var født i Halden 1799, kom slekten Gjems til Kongsvinger. Sven Jørgen Gjems døde i 1860, og i 1861 ble sønnen Johan Andreas Gjems eier. Han var byens første kemner. Andreas Gjems ble boende til 1872, da han solgte huset, og flyttet til gården Nesteby ved Vingersjøen. Han kjøpte dessuten Torvgaten 3, som fikk navnet Gjemsegården etter ham.

Inkassator H. Engebretsen overtok i 1872. Det var i inkassatorens tid gården fikk sitt nåværende utseende. Han fikk utvidet huset betydelig, og utført den utvendige kledning med tilhørende dekor. Inkassator Engebretsen satt i bystyret i 1877.

Siden arvet B. Engebretsen huset, før Anna Walby overtok i 1930. Huset, som lenge hadde adresse Storgaten 51, har sitt navn etter Walbys arving Jan Holm.

Anvendt litteratur:
Nils P. Vigeland - Kongsvinger 1854-1954

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Kongsvinger

Utvalgte utsnitt: 
Endevegg med veranda

Detalj av verandapartiet

Detalj av vindusomramming
© 2000 arc!