Kongsvinger:
Kongsvingers bedehus, Tommelstads gate 9

Kongsvingers bedehus ble oppført i 1877 på en tomt som ble gitt i gave fra A. Gjems og Antonia Schøyen, for Kongsvingers Indremissionsforening. Det ble innviet 18. November 1877, ved sogneprest Widerøe. Foreningen holdt tidligere til i farver J. Gundersens hus, som sto i spissen for byggingen av bedehuset.

Huset har enkel, gotiskpreget utforming, med spisse vinduer. Bedehuset er bygget som ett enkelt kirkeskip, langstrakt i formen. Huset lider litt under sine skjemmende omgivelser.

Anvendt litteratur:
Kongsvinger by, 1854-1954
Cand. Philos. Olaf Brynn - Kongsvinger, 1929

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Kongsvinger
© 2000 arc!