Kongsvinger:
Aamodtgården, Vollgaten 8

Aamodtgården, eller Rynninggården som den også kalles, ble bygget på en eiendom som i 1720 tilhørte regimentskvartermester Molbech. Proviantforvalter Sporring var områdets eier i 1770, og hans pleiedatter Inger Andrine Engelbrechtsen arvet hele eiendommen. Hun ble gift med proviants- og magasinforvalter Ole Roald Rynning, som i 1796-1802 lot oppføre den staselige bygningen som står her idag. Ved byggingen ble det blant annet innvendt at huset sto i veien for utsikten fra festningen, slik at en fiende ville kunne skjule seg bak det, og at huset var for høyt.

Trelasthandler, forlikskommisær og brennevinsskjenker Conrad Irgens Rynning overtok eiendommen i 1846, og hans enke hadde eiendommen til sin død i 1892. Deretter var gården i Jacobine Jacobsens eie, før distriktslege og ordfører Otto Aamodt fra Skien var dens eier i årene 1901-36. Overrettssakfører Harald Aamodt overtok huset, som ble fredet i 1924, i 1936.

Huset er ett av Kongsvingers mest karakteristiske, med en symmetrisk fasadekomposisjon der en tempelgavl båret av slanke søyler er skytt frem over inngangspartiet. Huset har halvvalmet tak og krafige hjørnemarkeringer, mens en smal horisontal list løper langs undersiden av vinduene i annen etasje. Som stabbur til Aamodtgården ble den gamle Telthusbygningen benyttet. Den ble flyttet hit i 1864 av Conrad Rynning.

Aamodtgården eies i dag av Kongsvinger Museum, og her kan man vandre i rittmester Harald Aamodts leilighet slik den var bebodd til 1968. Her har også Kongsvinger Kunstforening sine lokaler, og sommerstid drives det kafé i bygningen.

Anvendt litteratur:
Nils P. Vigeland - Kongsvinger 1854-1954

Andre kilder:
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Kongsvinger kommune

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Kongsvinger

Utvalgte utsnitt: 
Perspektiv© 2002 arc!