Krødsherad:
Olberg kirke

På Olberg ved Krøderens bredd har det vært kirkebygg siden 1347. På 1800-tallet var den lille stavkirken meget forfallen, og da eventyrsamleren Jørgen Moe ble kapellan til Olberg kirke i 1853 fremmet han et forslag om bygging av en ny kirke på stedet. De første utkast til en ny kirkebygning her ble utferdiget i 1854 av arkitekt Heinrich Ernst Schirmer i Christiania. Imidlertid hadde det også vært fremmet forslag om å benytte en tilpasset utgave av tegningene Holmen kirke i Sigdal som ble reist i 1853, og da Schirmers kirkeprosjekt viste seg å ville bli for kostbart, falt man tilbake på den tidligere planen.

Holmen kirke i Sigdal ble i sin tur bygget etter modell av Bamble kirke, som var blitt oppført i 1845 etter tegninger utført av arkitektpresten Gustav Adolph Lammers. Forbildene fra Bamble og Holmen ble bearbeidet av arkitekt Georg Fredrik Wilhelm Hanstein i Drammen med hensyn til behovene ved Krøderen. Byggingen av Olberg kirke ble påbegynt i 1857, og 19. oktober 1859 ble kirken innviet. Jørgen Moe skrev en salme til innvielsen. Den gamle stavkirken ble revet året etter.

Kirkebygningen er en korskirke i tre, som en langbygning med to korte, midtstilte korsarmer. Kirken er oppført i panelt laft, med unntak av tårnet for enden av vestveggen, som er bygget i panelt bindingsverk. Tårnet avsmales gradvis, og avsluttes av et slankt oktogonalt spir. Stiluttrykket er en enkel nygotisk trehistorisme, som i sin utførelse ligger nærmere Hansteins uttrykk enn hva man finner i kirkene tegnet av Lammers.

Altertavlen ”Jesu dåp” er malt av Axel Ender i 1878, og fire glassmalerier i koret ble utført av Emanuel Vigeland i 1917. Kirken hører til i Tunsberg bispedømme.

Kilder:
http://niku.pdc.no/main.php?seks_id=44979&meny=7
http://no.wikipedia.org/wiki/Jørgen_Moe
http://www.disnorge.no/bu/kirker/Kroedsherad/olberg.htm
http://www.kirken.no/tunsberg/tekstsider.cfm?id=115058Gustav Adolph Lammers

Wilhelm Hanstein

Bygningsoversikt

Et utvalg norske kirker

Utvalgte utsnitt: 
Kirkens tårn

Kirken og dens omgivelserGeir Tandberg Steigan

 
© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no