Krødsherad:
Olberg kirke

Kirken og dens omgivelser.


© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no