Moss:
Bankgården, Kongens gate 15

Bankgården ble oppført så tidlig som i 1808, men da som en gjenoppbygging etter bybrannen i 1807 av en eldre bygning av ukjent alder. Bygningen ble også rammet av bybrannen i 1881, da brannen skal ha oppstått i denne bygningen hvor Moss Bryggeri dengang holdt til. Iløpet av 1800-tallet huset bygningen tobakksfabrikk, brenneri og bryggeri, og fra 1897 var Moss Privatbank leietagere her. Privatbanken kjøpte bygningen i 1904, og lot den ombygges kraftig både innvendig og utvendig, slik at den i 1905 fremsto som en helt annen bygning.

Bygningens nye utseende ble skapt av den kjente Fredrikstadarkitekt Ole Sverre, med kontor i Kristiania. Stiluttrykket er en ny-Louis-Seize med en symmetrisk hovedfasade, markert ved en bred søylefront med joniske søyler i tre. Det svungne mansardtaket og artikuleringen inspirert av 1700-tallets byggeskikk gir fasaden et livlig preg. Bygningens form og stil ble videreført av arkitekt Ole Sverre i Fred. Olsens villa Fredly i Kristiania (1906-09).

Midt på 1920-tallet rammet en krise bankvirksomheten i Moss, og i 1926 ble privatbanken satt under offentlig administrasjon. Den måtte legges ned året etter. Gården kom da i familien Flemings eie, og ble frem til 1957 leiet ut til Moss og Opplands bank.

Kilder:
Nils Johan Ringdal - Moss bys historie
Selskabet til Moss bys vel
Byarkitekt i Moss, Nils Ellefsen

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Ole Sverre

Til arc!3s hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Motsatt perspektiv

Detalj av kapitel

Detalj av gavlparti© 2003 arc!