Nes i Akershus:
Årnes jernbanestasjon

Årnes er en av de større mellomstasjonene på Kongsvingerbanen, og den eneste som er komponert på denne måten. Stasjonsbygningen ble oppført etter tegninger av arkitektene Schirmer og von Hanno i 1862.

Husets grunnflate har en stor T-form, og de dekorative virkemidlene er svært enkle. Det karakteristiske knippespiret og mønetrekanten med sirkeldekoren er intakte.

Ved forrige århundreskifte het stasjonsmesteren her Otto Bjertnes. Han var fra Stavern, og var dessuten distriktets poståpner. Han var tidligere styrmann på dambskipet Dronningen.

Anvendt litteratur:
Hartmann/Mangset/Reisegg - Neste Stasjon, 1997
Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Schirmer & von Hanno

Utvalgte utsnitt: 
Stasjonsbygningens bakside© 2002 arc!