Nes i Akershus:
Haga jernbanestasjon

Denne lille stasjonsbygningen er av samme type som på Seterstøa og Sander - den minste av stasjonstypene arkitektene Schirmer og von Hanno tegnet for Kongsvingerbanen. Bygningen ble oppført i 1862, og har svært utkraget tak på begge langsider, med kraftig markerte bjelkekonstruksjoner. Den karakteristiske sirkeldekoren i gavlene er bevart, men det er tilføyet et lite kobbhus på taket.

På Haga het stasjonsmesteren de første årene H. O. Hansen, og ved det forrige århundreskiftet var Anton Frøshaug fra Hole stasjonsmester her.

Anvendt litteratur:
Hartmann/Mangset/Reisegg - Neste Stasjon, 1997
Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Schirmer & von Hanno© 2002 arc!