Nes i Akershus:
Seterstøa jernbanestasjon

Denne lille stasjonsbygningen er den minste av stasjonstypene arkitektene Schirmer og von Hanno tegnet for Kongsvingerbanen. Bygningen ble oppført i 1862, og har svært utkraget tak på begge langsider, med kraftige bærekonstruksjoner. Seterstøa stasjons knippespir er intakte. Det store godshuset, med et enda mer utkraget tak, og enkel utforming, er oppført samme år, ved de samme arkitekter.

På Sander stasjon finnes en bygning av samme type som denne.

Anvendt litteratur:
Hartmann/Mangset/Reisegg - Neste Stasjon, 1997

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Schirmer & von Hanno

Utvalgte utsnitt: 

Stasjonsbygningen sett fra skinnegangen


Stasjonens godshus© 2000 arc!