Nore og Uvdal:
Skjønne kirke

Skjønne kirke ble oppført som kapell i 1879-80 ”paa Gaarden nordre Skjønnes Grund” etter tegninger av arkitekt Henrik Nissen. Kapellet ble bygget samtidig med Nore kirke like ved, som ble tegnet av Jacob Wilhelm Nordan. Begge kirkebygningene ble oppført under ledelse av byggmester Gulbrand Johnsen (Finholt) fra Nes på Romerike, og de ble begge innviet tirsdag 5. oktober 1880.

Skjønne kirke er bygget som en langkirke i panelt laftet tømmer, med tårn bygget i panelt bindingsverk. Kirkebygningen har et høyt, polygonalt kor, og et tårn bestående av et høyt, kubisk volum kronet med et mindre tårn med brutte hjørner og spir. Bygningen er reist på en grunnmur av bruddsten, og taket er tekket med skifer. Stiluttrykket er en enkel nygotikk, med en portal utført i sveitserstilens bratte bjelkeverk.

Kilder:
Folkedansen rundt Skjønne kirke
NIKU om Skjønne kirke
NIKU om Nore kirke
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/Henrik Nissen

Bygningsoversikt

Et utvalg norske kirker

Utvalgte utsnitt: 
Kirken sett i perspektiv

Port og inngangsparti

Detalj av inngangspartiet

Detalj av vindu


Geir Tandberg Steigan

 
© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no