Oslo:
Sommerro, Bestumveien 14

Villaen Sommerro var opprinnelig et landsted, og ble bygget for Kristianiagrossereren Peter Larsen i 1879, etter tegninger av arkitektene Paul Due og Bernhard Steckmest. Huset er holdt i sveitserstil, med et markant preg av nygotikk, med spissbuer og bratte takvinkler, og gotisk blomsterornamentikk i smijernsgelendrene. En skisse av huset ble publisert av de ovennevnte arkitekter i 1878.

Villaen ble tilbygget mot vest i 1904. Samtidig ble taket løftet på denne siden av det dominerende verandapartiet. Tilbygget er utført i mer ordinær sveitserstil. Husets opprinnelige del er utført i panelt laft, tilbygget i såkalt stående plank - også panelt.

I 1934 overtok Anna Horneman Sommerro etter Peter Larsens enke. De nåværende eiere overtok etter Hornemann i 1973.

Kilder:
Lars Andreassen
Paul Due og Bernhard Steckmest - Samling af Skisser til utførte eller projecterede Træbygninger, 1878

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Due & Steckmest

Utvalgte utsnitt: 

Villaen sett fra vest


Verandaparti med spissbuer


Villaens østvegg


Detalj av smijernsarbeider


Arkitektenes fasadeskisse© 2001 arc!