Oslo:
Bolteløkken allé 9

Denne villaen i laftet tømmer ble bygget i 1894, etter utparselleringen av Bolteløkkens nære områder. Overrettssakfører M. C. Tvethe var byggherren, og som arkitekt engasjerte han Johan Grøstad, som tegnet en rekke andre hus i området, og ellers hadde sitt virke i Balkeby, der han bodde. Tvethe var likeledes engasjert i flere av byggeprosjektene på Bolteløkken, og var også medeier av selve Bolteløkken.

Allerede i 1897 solgte Tvethe villaen til kunstmaleren Eivind Nielsen. Han hadde nettopp vunnet konkurransen om Nationaltheatrets takmalerier, og det sies at honoraret ga ham mulighet til å kjøpe villaen. Nielsen virket i hele 44 år som lærer ved Tegneskolen, og holdt et gjestfritt hjem, der mange kunstnere kom på besøk.

Eivind Nilsen er mest kjent som bokillustratør, særlig for barne- og eventyrbøker.

På 1940-tallet overtok eventyrtegnerens sønn, fiolinisten Harald Brager-Nielsen, huset. Dette gikk siden i arv til dennes datter, Anne Horn.

Huset er bygget over en sammensatt grunnplan, og er utført i en enkel dragestil. Dets verandaparti ble utvidet i 1911, og det har ellers mønepryden intakt.

Anvendt litteratur:
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo, bind 7

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Johan Grøstad

Utvalgte utsnitt: 

Fasade mot byen
© 2000/2005 arc!