Arkitekter:
Johan Martinius Grøstad (1863-1917)

Johan Grøstad etablerte seg som murmester i Kristiania i 1891, og de første årene utførte han arkitekttegninger til en rekke bygninger på den nylig utparsellerte Bolteløkken. De fleste var mindre, frittliggende leiegårder i pusset tegl, utført i nyrenessanse; eksempelvis Eugenies gate 15 (1891-92), Eugenies gate 22 (1891-92), Johannes Bruns gate 11 (1892), Ullevålsveien 67 (1892), Bolteløkken allé 11 (1892), Bolteløkken allé 10 (1893) og Johannes Bruns gate 1 (1893). Grøstad utførmet også to trebygninger i dette området: Eugenies gate 16 (1891, sveitserstil) og Bolteløkken allé 9 (1893-94, nasjonal tømmerstil).

Grøstad tegnet dessuten leiegårder ellers i Kristiania under høykonjunkturen i 1890-årene. Blant disse er Maridalsveien 54 (1893), Schønings gate 5 (1894), Schultz' gate 5 (1895), Hauchs gate 2 (1896), Vidars gate 3 (1897) og Waldemar Thranes gate 65 (1898).

Foruten sitt virke som arkitekt og utførende byggmester var dessuten Grøstad ansvarshavende ved flere andre byggeprosjekter. Han utførte også endel mindre arbeider, især i tiden etter 1900, da han var lite virksom i Kristiania, og ikke utførte noen større arbeider der.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 2000Norske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Bolteløkken allé 9

Bolteløkken allé 10

Bolteløkken allé 11

Johannes Bruns gate 1

Johannes Bruns gate 11

Ullevålsveien 67

Vibes gate 23

Waldemar Thranes gate 65Geir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!