Oslo:
Eugenies gate 20

Denne store villaleiegården ble oppført for A. Halvorsen i 1891 etter tegninger av arkitekt Carl Aaman. Dengang hadde huset adressen Ullevålsveien 57e. Halvorsen var fremdeles husets eier ved århusndreskiftet. Han drev utleie av samtlige leiligheter, og var ikke selv blant beboerne her. En leieboer ved århundreskiftet var ingeniør Andreas Sundt, som var bosatt her med sin familie. Han ble medeier i ingeniørfirmaet Brødrene Sundt etter å ha bodd i USA en periode på midten av 1890-tallet.

Villaleiegården har en symmetrisk komponert gatefasade, der to kraftige siderisalitter danner flankene. Disse prydes av spisse gavler og glassverandaer. Huset er utført i en enkel sveitserstil påvirket av dragestil.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania bys matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Carl Aaman

Til arc!3s hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 

Perspektiv langs hovedfasaden© 2003 arc!