Arkitekter:
Carl Anian Aaman (1866-1946)

Arkitekten Carl Aaman var opprinnelig fra Stockholm, og etablerte seg som arkitekt i Kristiania i 1889, der han samme år mottok tredje premie i konkurransen om utformingen av Eldorado Concert- og Varietélokale (vunnet av Henrik Nissen, utført av Harald Olsen 1891). Samme år utførte han leiegårdene i Hagegaten 54-56 (senklassisisme/nyrenessanse).

Aamans oppdrag bestod for det meste av leiegårder. Han var svært aktiv innen byggeboomen i Kristiania på 1890-tallet. Aamans arbeider fra 1890-tallet omfatter stort sett tradisjonelle leiegårder, både som arbeiderboliger og mer fasjonable varianter. Blant hans arbeider fra denne perioden kan nevnes Markveien 12-14 (1890), Eiriks gate 3-5 (1891, senklassisisme/nyrenessanse), Uranienborg terrasse 10 (1892, enkel nyrenessanse), Søndre Arbeidersamfund, Engens gate 5 (1892, revet), Underhaugsveien 7-9b (1893, nyrenessanse), Bogstadveien 41-43 (1893-94, nyrenessanse), Skiensgaten 7-9 (1895, revet), Thorvald Meyers gate 78-78b (1896, nyrenessanse), Waldemar Thranes gate 4 (1897), Kirkegaten 5 (1898, nybarokk) og Sorgenfrigaten 16 (1899).

Aaman utførte noen "søskengårder" sent i 1890-årene; de pilasterprydede gårdene i Ullevålsveien 37 (1897) og Bygdøy Allé 10 (1898), samt tre gårder med et sentralt søylemotiv: Munkedamsveien 98 (1892), Oscars gate 26 (1895) og Inkognitogaten 2 (1896).

Fra 1893 tegnet Aaman en rekke leiegårder på Skillebekk for blant andre murmester og godseier Emil Christoffersen, som bygget ut det meste av området. Foruten den ovennevnte Munkedamsveien 98, nevnes også Framnesveien 12 (1892), Niels Juels gate 1, 3 og 5 (1893-94), Gabels gate 5 (1894), Skillebekk 1 (1894) og Gabels gate 11 (1896).

På 1890-tallet tegnet også Aaman mindre, frittliggende leiegårder, såkalte leievillaer, både i tre og i mur. Blant disse nevnes dobbeltvillaene Oscars gate 47-49 og Oscars gate 53-55 (1890-91, nyrenessanse) og Eugenies gate 20 (1891, sveitserstil).

Aaman tegnet også slike etter 1900, for eksempel Villa Nova (Solveien 97, 1904, sveitserstil), men produserte også da flest leiegårder. Blant hans arbeider etter århundreskiftet nevnes Maridalsveien 60 (1900), Kampens gate 28 (1901), Marselis' gate 31-33 (1902, nybarokk), Professor Dahls gate 7 (1903, nybarokk), Eilert Sundts gate 51 (1904, nybarokk), Haakon den Godes vei 23 (1905, villa i jugendpreget sveitserstil), Sorgenfrigaten 22 (1908), Diakonveien 3 (1909), Jacob Aalls gate 31 (1910), Schultz' gate 9 (1911), Grefsenveien 69 (1914), Maries gate 7 (1920) og Åsaveien 8 (1924).

Aaman arbeidet i årene 1917-19 i kompaniskap med murmester Hans Mathisen. De utførte først og fremst det store Trudvangkomplekset i Hammerstads gate 24-34 og Trudvangveien 17-27 (1919, nordisk nybarokk). De tegnet også en fabrikk i Danmarks gate 54 (1918).

Ved siden av sin arkitektpraksis var Carl Aaman svært dyktig, en ”champion”, i kunstløp på skøyter. I 1890 la han ut på en turné i Europa med oppvisninger i kunst- og figurløp, sammen med Ludvig Larsen.

Anvendt litteratur:
Homansbyguiden - Homansbyen vel og Norsk Arkitekturmuseum
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget 1999
Aftenposten, januar 1890

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Vif-klanenNorske arkitekter

Svenske arkitekter

Homansbyens hus

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Sommerstadgården, Arbins gate 7

Behrens' gate 8

Bogstadveien 27

Bogstadveien 41-43

Bogstadveien 45

Bygdøy allé 10

Bygdøy allé 3, bidrag

Colbjørnsens gate 15

Colletts gate 9

Dalsbergstien 2

Eckersbergs gate 13

Eckersbergs gate 41

Eilert Sundts gate 17

Eiriks gate 5

Elisenbergveien 30

Etterstadgaten 18

Eugenies gate 20

Framnesveien 12

Framnesveien 6

Gabels gate 5

Gabels gate 11

Gyldenløves gate 4

Gyldenløves gate 6

Hagegaten 56

Haxthausens gate 4

Hedmarksgaten 6

Huitfeldts gate 12

Huitfeldts gate 28

Inkognitogaten 2

Inkognito terrasse 7

Inkognitogaten 2

Inkognito terrasse 7

Jacob Aalls gate 40

Kirkeveien 47

Magnus Bergs gate 9

Markveien 12

Markveien 14

Munkedamsveien 55

Munkedamsveien 96

Munkedamsveien 98

Niels Juels gate 1

Niels Juels gate 3

Niels Juels gate 5

Niels Juels gate 9

Norderhovgaten 38

Odins gate 9

Odins gate 15

Oscars gate 26

Oscars gate 53-55

Oscars gate 57, Den Merkantile Klub

Oscars gate 81

President Harbitz' gate 20

Seilduksgaten 10

Skillebekk 1

Skovveien 5

Skovveien 10

Sorgenfrigaten 22

Thorvald Meyers gate 78b

Toftes gate 41

Underhaugsveien 7

Uranienborg terrasse 10

Waldemar Thranes gate 4Geir Tandberg Steigan

 

© 2003/2007 arc!/arkitekturhistorie.no