Oslo:
Frognerseteren restaurant

Frognerseteren var en seter under Frogner hovedgård som i 1864 ble kjøpt av Thomas Heftye. Han lot oppføre en villa her etter tegninger av arkitekt Heinrich Ernst Schirmer, og samlet dessuten gamle bondehus fra flere norske dalstrøk. Etter Thomas Heftyes død i 1886 ble eiendommen solgt til Kristiania kommune for en rimelig penge. I 1890 igangsatte kommunen byggingen av en restaurant på Frognerseteren, samtidig som det ble opprettet et lite museum i den gamle Heftyevillaen, med gamle norske gjenstander fra Heftyes samling. Ved innvielsen av Frognerseteren som utfartssted 2. juli 1890 var ikke restaurantbygningen oppført, og for bevertningen ble det reist et telt "i gammelnordisk Stil med Dragehoveder paa det af dreiede Søiler baarne Tag". Her inne ble keiser Wilhelm II oppvartet, før han like ved seteren innviet Keiser Wilhelms vei, som idag bærer navnet Frognerseterveien.

Det er uvisst hvem som sto bak utformingen av teltet, men den nye restaurantbygningen som sto ferdig i mai 1891 ble bygget etter tegninger av arkitekt Holm Munthe. Bygningen ble oppført i laftet tømmer, hugget i Frognerseterens egen skog. Den opprinnelige komposisjonen er markant asymmetrisk, med en høy, tverrstilt fløy med et stort verandaparti som det visuelle tyngdepunkt. Bygningen er en av de viktigste representantene for dragestilen, utviklet av blant andre arkitekt Munthe selv.

En ny, tverrstilt fløy inneholdende en spisesal ble tilbygget i vest i 1909. Denne er lavere og har et mer beskjedent uttrykk enn bygningen forøvrig. Tilbygget ble utformet av Stadsarkitekten ved Balthazar Lange, og bygget under ledelse av arkitekt Bredo H. Berntsen.

Restaurantbygningen kalles gjerne "Frognerseteren" idag, og er et like populært utfartssted som sist på 1800-tallet.

Anvendt litteratur:
Byminner nr. 3, 1970
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 1999

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Holm Munthe

Balthazar Lange

Til arc!3s hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 

Østlig perspektiv


Den fremskutte tverrfløyen


Detalj med mønekam og dragehode© 2002 arc!