Oslo:
Punschebollen, Furulundsveien 7

Sommervillaen Punschebollen ble bygget omkring 1856 etter tegninger av arkitektene Heinrich Ernst Schirmer og Wilhelm von Hanno. Huset ble oppført for bankieren Thomas Johannessen Heftye, som kjøpte løkkeparsellen ved Frognerveien i 1838. Navnet Punchebollen stammer opprinnelig fra en større løkkeeiendom, med et hovedhus fra 1700-tallet som lå like ved dagens Bygdøy allé. Huset var blant annet traktørsted.

Huset fikk med tiden adressen Frognerveien 30, og sto på denne tomten til 1916, da det ble flyttet til den nåværende beliggenhet i Furulundsveien. I 1923-26 ble en ny leiegård oppført her, etter tegninger av arkitekt Kristen Rivertz. Amtmand Ole Andreas Furu bekostet flyttingen av trevillaen, og fikk den nødvendige arkitektbistand til dette av Halfdan Berle og Ulf Berbom. Ved flyttingen ble de fleste utvendige detaljer bevart. Plassen som ligger ved Frognerveien 30 fikk i 1987 navnet Amtmann Furus plass.

Punschebollen er en symmetrisk komponert sveitservilla i den tidlige variant av stilen. Midtpartiet er rykket frem i to etasjer med spiss gavl og veranda. Terrassen er overbygget i hele husets lengde, med et pulttak som er løsrevet fra husets sadeltak. Terrasserommets kortvegger er for en stor del utført i glass.

Husets vinduer har i øvre ramme et sprossekryss med en rombe i midten. Dette elementet ble anvendt av Schirmer ved flere anledninger, blant annet på sommerhuset Bernhard Dunkers sommerhus på Malmøya (1847, nedbernt). Denne detaljen finnes også i Schwensens gate 11, der arkitekten ikke er identifisert.

Anvendt litteratur:
Jens Christian Eldal - Historisme i tre, 1998
Oslo byleksikon Kunnskapsforlaget, 2000

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Schirmer & von Hanno[tilbake]


© 2001 arc!