Oslo:
Lilleborg, Heimlibakken 11

Lilleborg ble bygget for bundtmagermester A. Paszternack i 1863, på en eiendom kjøpt i 1862 av J. C. Juul, som før utparselleringen av tomter til sommerboliger eiet hele Ormøya. Huset gikk i 1880 i arv til frøken Paszternack, og i 1892 gikk eiendommen til rittmester Erken. Ved århundreskiftet var huset kommet på Sofie Johannesdatters (Også Sofie Johansen) hender.

Det var antagelig frøken Johansen som fikk bygget om huset, slik at det fikk det uttrykket det har idag. 1863-utgaven av huset var nok utført i en mer vanlig sveitserstil, men slik det nå fremstår finnes betydelige innslag av dragestil og jugend. Tårnet er fra tiden rundt århundreskiftet, og huset er også gitt flere endringer på den tiden. Det har også flere blyglassvinduer i jugendstil.

Husets arkitekt er oss idag ukjent, likeså arkitekten bak ombyggingen. For sistnevntes del er det nok mulig å komme med et forslag. Antageliger det den kjente arkitekt Paul Due som står bak. Dersom man sammenligner med stasjonsbygnigen på Roverud, som ble oppført i 1895 etter Dues tegninger, ser man mange likhetstrekk. Mest åpenbar er den svært sjeldne stjerneborden i etasjeskillet. Dragestilsdetaljene er også svært like. Ombygget ble også glassverandaen. Idag er den svært majestetisk, med et imponerende, gotisk preg, med store, spissbuede vinduer i annen etasje.

I husets have finnes en byste av Agathe Backer Grøndahl. Hun var gjerne å treffe i Heimlibakken 1, Odden, som var i sanglærer Grøndahls eie. Huset har vært Nedre Bekkelaget Samfunnshus fra 1976.

Kilder:
Jacob Breien - Ormøens historie, 1894
Arkitektur i Oslo, Kunnskapsforlaget, 1999
Matrikkel for Aker, 1903
Hartmann/Mangset/Reisegg - Neste Stasjon, 1997

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 

Huset sett fra veien


Tårn og detaljer


Karnapp og gavler


Blyglassvindu i karnapp


Et av verandaens blyglassvinduer


Detalj av karnappets blyglassvindu


Stjernebord og detaljer[tilbake]


© 2000 arc!