Oslo:
Lilleborg, Heimlibakken 11

Detalj av karnappets blyglassvindu.

[tilbake]


© 2000 arc!