Oslo:
Holtegaten 14

Denne frittliggende villaleiegården ble byggemeldt i 1893 for trelasthandler Hans Tandberg fra Norderhov, ved arkitekt Kristen Rivertz, på en tomt skilt ut fra Uranienborgveien 24b. Tandberg lot oppføre flere bygninger i dette området, blant andre Holtegaten 12, som ble oppført samtidig, også ved arkitekt Rivertz. I 1899 tilhørte gården høyesterettsadvokat Poul Holst Borgen.

Gården er oppført i maskinlaftet tømmer, over to fulle etasjer, med høy loftsetasje og bratte tak. Bygningskroppen er sammensatt, med korresponderende takformer, hvor takene stedvis er valmede, stedvis avsluttet i bratte gavler med utskårne dragehoder for mønenes ende. Komposisjonen er en speilvendt utgave av Holtegaten 12. Dragehodet mot Holtegaten gikk tapt omkring 2005, men er siden satt opp igjen.

I første etasje løper et brystningfelt langs vinduenes underkant, i fasadenes fulle lengde. Her er overflaten utført i smalt, vertikalt panel. Vinduene har enkel belistning, og overdekninger med beskjeden artikulasjon. Hjørnene er artikulert som pilarer. Fasadene brytes opp med balkonger og fremspring, i et stiluttrykk bygget på historismens trestiler, med slektskap til dragestil og såkalt sveitserstil.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 15 beboere fordelt på fem leiligheter. Her bodde blant andre Universitetsstipendiat i Mathematik ved Universitetet Carl Størmer, ovenfornevnte gårdeier Borgen med familie, og de pensjonerte frøkner Maren Meyer, Augusta Westergaard og Nathalie Schive.

Ved folketellingen anno 1910 bodde fremdeles familien Borgen her. Da var også sønnen Johan Collett Müller Borgen. Han ble senere en av Norges fremste forfattere.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Kristen Rivertz© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no