Oslo:
Holtegaten 6

Denne villaleiegården ble byggemeldt i 1889 for eiendomsspekulanten Edwin Pedersen ved den innvandrede svenske arkitekt Anselm Liljeström, på en tomt skilt ut fra Uranienborgveien 24b. Tidlig i 1890-årene sto huset i en M. Thiis’ eie, og ved dette tiårets avslutning sto Fredrik Gundersen som eier. Edwin Pedersen fikk oppført flere bygårder i området omkring Uranienborg kirke.

Det første byggeprosjektet på eiendommen ble byggemeldt av arkitekt F. K. Aslesen i 1887-88, og Bernhard Solberg og Edwin Pedersen lot byggemelde et nytt prosjekt før Liljeströms tegninger endelig ble innsendt.

Holtegaten 6 er oppført i maskinlaft over to fulle etasjer, med et høyt skifertekket tak. Den asymmetrisk komponerte gatefasaden har en midtrisalitt kronet med et enkelt utsmykket arkoppbygg. Venstre flanke har et verandaparti over to etasjer. I etasjeskillet ligger en utskåren bord. Stiluttrykket er en enkel trehistorisme, eller sveitserstil. Husets tak er skifertekket med harlekinmønster. Bygningen fikk en noe annen utforming enn byggemeldingstegningene viser.

Forannevnte Fredrik Gundersen bodde ved folketellingen anno 1900 i huset med sin familie. Han var kongelig fullmektig i Revisjonsdepartementet, samt konservator ved kobberstikksamlingen. Blant hans leieboere på denne tiden var lærerinne ved Den Kvindelige Industriskole Annette Foss, privatskolelærer Paul Ernst Wilhelm Nyquist og den forhenværende lege Jens H. B. Gundersen. Sistnevnte var huseierens far.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Anselm Liljeström

Bygningsoversikt, Oslo

Til Arkitekturhistorie med navigasjon


Tegning av sidefasade© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no