Arkitekter:
Karl Johan Anselm Liljeström (1848-1896)

Anselm, eller Anshelm, Liljeström var elev ved Konstakademien i Stockholm 1865-74, og ble i 1877 nr. 2 i arkitektkonkurransen om Uppsala universitet.

Ariktekt Liljeström etablerte seg i Kristiania i 1879, og var like inntil sin død svært aktiv innen utformingen av leiegårder. Hans bygninger er preget av historismens stilidealer, og er stort sett holdt i nyrenessanse.

Hans første kjente arbeid i Kristiania var Gunerius Pettersens magasin, Storgaten 32-34 (1879, senklassisisme/nyrenessanse, revet). I 1880-årene var Liljestrøm meget produktiv. I takt med den økende byggeaktiviteten etter eiendomskrakket i 1879 fikk han stadig flere oppdrag. Blant hans bygninger fra dette tiåret nevnes Toftes gate 67 (1880, revet), Halléngården, Thorvald Meyers gate 59 (1880, nyrenesanse), Josefines gate 41 (1881, frittliggende leiegårdsvilla utført i monumental nyrenessanse), St. Olavs gate 2 (1882, nyrenessanse), Stenersgaten 16 (1883, forretningsgård, revet), Parkveien 41b (1884, nyrenessanse), Kristiania Stentøjfabrik, Teglverksgaten 8-10 (1885), Johannessens Tobaksfabrikk, Norderhovgaten 2 (1885), Mariboes gate 7 (1886), Holtegaten 8 og 10 (1887, enkel nyrenessanse), Helgesens gate 46 og 48 (1887, enkel nyrenessanse), Feddersens gate 1, 3 og 5 (1888-89), Eilert Sundts gate 53, 55, 57 og 59 (1888-89, nyrenessanse), Holtegaten 6 (1889, leiegårdsvilla i sveitserstil) og Vogts gate 33-35-37-38-39-40-41 (1888-90).

Blant Liljeströms viktigste arbeider i denne perioden er nok hans leiegårder og villaleiegårder langs Oscars gate, alle utført i nyrenessanse. De fleste ble bygget for grosserer Daniel Steen: Oscars gate 34 (1885), Riddervolds gate 7 (1887), Oscars gate 45 (1890) samt fire dobbeltvillaer; Oscars gate 46b/48 (1889 for P. N. Arbo/1888), Oscars gate 50/50b (1888), Oscars gate 52/54 (1888) og Oscars gate 56/Riddervolds gate 5 (1887 for J. C. Holm). Oscars gate 46b-54 danner en symmetrisk helhet, med tårn på ytterflankene.

Anselm Liljeström vant også arkitektkonkurransen om utformingen av Hedbergska skolan i Sundsvall i Sverige, og fikk fullføre den etter sine tegninger i 1886.

Liljeström fortsatte sin aktivitet utover 1890-årene, men døde for tidlig til å få med seg toppen av høykonjunkturen i hovedstaden; årene 1897-99. Blant hans bygninger fra 1890-tallet nevnes Bogstadveien 23 og 25 (1890, nyrenessanse), Møllergaten 23-25 (1891), husrekken Arups gate 10-12-14-16-18-20-22-26 (1892-93, enkel nyrenessanse, sistnevnte revet), beboelseshus ved Nygård fabrikker, Bryn (1893), Reichweins gate 6 og 8 (1893, nyrenessanse), Eiriks gate 2-4-6-8 (1893-94, enkel nyrenessanse), Engens gate 15 (1894, revet), Heffermehls smie og hjulmakeri, Munchs gate 2 (1895, revet) og verkstedsbygning, Akersveien 6 (1896).

Anvendt litteratur:
Homansbyguiden - Homansbyen vel og Norsk Arkitekturmuseum
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 1999

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Stadskonduktørens journal
http://www.lysator.liu.se/runeberg/
Hedbergska skolanNorske arkitekter

Svenske arkitekter

Homansbyens hus

Utvalgte arbeider 
Alnafetgaten 1

Arups gate 10

Arups gate 12

Arups gate 14

Arups gate 16

Arups gate 18

Arups gate 20

Arups gate 22

Bjerkelundsgaten 5

Eiriks gate 6

Cort Adelers gate 18

Fagerborggaten 11

Feddersens gate 1

Feddersens gate 3

Frognerveien 4

Helgesens gate 46

Helgesens gate 48

Holtegaten 6

Inkognitogaten 6

Josefines gate 41

Jørgen Moes gate 1

Korsgaten 22

Bakbygning, Markveien 50

Simonsengården, Markveien 51

Munkedamsveien 68

Oscars gate 33b

Teglverksgaten 1

Seilduksgaten 6

Seilduksgaten 8

St. Olavs gate 2

Sorgenfrigaten 4

Thorvald Meyers gate 19

Halléngården, Thorvald Meyers gate 59

Torggaten 26

Uranienborgveien 25

Uranienborgveien 27

Urtegaten 45

Vogts gate 38

Ombygging av Thaulandgården, Akersgaten 67Geir Tandberg Steigan

 

© 2001/2008 arc!/arkitekturhistorie.no