Oslo:
Karlsborgveien 1

Dette spesielle huset ble bygget 1892-93 for byggmester Peder Olsen fra vestre Aker. Byggmesteren fikk reist mange bygårder på 1880- og -90-tallet, blant annet langs Fredensborgveien. Han kjøpte eiendommen av Carl Guido Mariboe - bokholder ved en rørleggerforretning - og lot arkitekt Frithjof Aslesen utforme denne villabygningen over to og en halv etasje med flere leiligheter.

Blant beboerne i 1900 var Peder Pedersen Berg, lærer ved Kristiania folkeskole og forsanger i Fagerborg kirke, lærerkollegaen Ludvig Drivdal og brennevinshandler Dorthea Kristine Durie. På denne tiden var huset kommet i trelasthandler Hans Lapstuns eie, og hans familie var også blant beboerne. På 1930-tallet sto hans enke Helene Lapstun som eier.

Huset er en representant for den forenklede varianten av nasjonal trestil som ble utviklet på 1800-tallet. Huset har en svakt utkraget annenetasje og sveitserstilens midtstilte verandaparti, samtidig som takene er utformet med kvartvalm. Husets panel minner om hundre år eldre stilarter.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892
Kristiania byes Matrikul 1899
Oslo skattetakstmatrikkel 1936
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Frithjof Aslesen

Til arc!3s hovedside med navigasjon© 2003 arc!