Oslo:
Christensenvillaen, Kruses gate 7

Denne villaen ble byggemeldt i 1890 på en parsell av Frognerveien 23 for grosserer Carl Christian Severin Christensen ved arkitekt Ingvar Hjorth. Christensen var fra Stavanger, og tjente en formue på forretninger innenfor maskin og tremasse. Han kom til Kristiania omkring 1870, hvor han arbeidet som bokholder. Hans mor var damefrisør i hovedstaden.

C. S. Christensen var fra 1891 eier av Schafteløkken, og i 1898 lot han oppføre Serpentingården i Stortingsgaten 4. Firmaet C. S. Christensen ble konsolidert i 1903, og er ennå virksomt.

Kruses gate 7 er en høyt beliggende trevilla med en uvanlig plan. Komposisjonen er gjennomgående asymmetrisk, med et hjørne som er bredt avskåret. Her er et kraftig gavlparti med veranda skutt frem, rotert 45° på den øvrige planen. Huset er oppført i halvannen etasje, i maskinlaft, på en høy, murt kjeller. Brystningsfeltene har vertikal og skråstilt panel. Balkonger, verandaer og polygonale karnapper bidrar til å skape et komplekst inntrykk. Gavlpartiene er valmet i toppen, og taket er skifertekket. Stiluttrykket er preget av det stadium en forgrening av sveitserstilen befant seg på i denne perioden. Mindre byggearbeidet ble utført her i 1894, i regi av Kristen Rivertz, som fra 1891 var Christensens foretrukne arkitekt.

Christensen og hans hustru Andrea bodde her anno 1900 med kokke og stuepike. I 1960 tok Olav H. Selvaag over eiendommen. Huset forfalt kraftig, og ble etter hvert okkupert. Sammen med Kruses gate 9 utgjorde det frem til 2001 Volapüks kultursenter, som det året ble beordret ut i en høyesterettsdom. Husets verneverdi ble stadfestet i Byrådet i 2003, og pietetsfullt restaurert i regi av Selvaagbygg as.

Kilde:
Stadskonduktørens journal
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
http://www.pluto.no/doogie/volapuk/
http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Byr%5C2003%5CBR1%5C2002034161-1.htm
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/

Geir Tandberg Steigan
Ingvar Hjorth

Bygningsoversikt, Oslo

Til Arkitekturhistorie hovedside med navigasjon© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no