Oslo:
Terningebækken, Norsk Folkemuseum, Museumsveien 10

Dette huset sto opprinnelig ved Drammensveien, i nr. 82, og ble bygget som løkkehus for madame Juell etter tegninger av arkitekt Christian Heinrich Grosch på 1830-tallet. Mens han arbeidet som stadskonduktør i Christiania tegnet også Grosch en rekke villaer, både i tre og mur. Formspråket var gjerne fast, i dette tilfellet empire. Huset er utstyrt med et toetasjes midtparti, men er ellers over én etasje.

Huset ble revet i 1899, og gjenoppført som direktørbolig på Norsk Folkemuseum. Ved gjenreisingen ble det temmelig ombygget. Arkitekten bak dette arbeidet var Halfdan Berle. Kristiania kommune hadde da kjøpt huset av S. Juell, og direktør Aall ble første beboer i den gjenreiste utgaven av huset.

Anvendt litteratur:
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 1999

Andre kilder:
Kristiania bys matrikul, 1892, 1899
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Christian Heinrich Grosch


© 2000 arc!