Oslo:
Nordraaks gate 10

Denne villaen er sentralt plassert på Frogners villastrøk, som ble utbygget fra slutten av 1880-tallet og godt inn i det 20. Århundre. Det er bygget på en tomt utskilt fra Kirkeveien 19b. Denne tomten tilhørte i 1892 et konsortium ledet av konsul G. Gade.

Huset markerer seg med sin spesielle form, med utstikkende karnapper og arker, og et dominerende hjørnetårn, og er et sveitserhus med antydninger av fransk ny-renessanse. Det ble tegnet av arkitekt Olaf Boye i 1894, for kaptein F. Bonnevie. Boye var kommet til Kristiania etpar år i forveien etter utdannelse og en tids praksis i Buenos Aires, en by som lånte mange arkitekter fra Paris på denne tiden.

Kilder:
Kristiania bys matrikul
Plan- og Bygningsetatens byggesaksarkiv

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Olaf Boye

Utvalgte utsnitt: 

Fasade mot Sigyns gate


Detalj av fasaden mot Nordraaks gate© 2000 arc!