Arkitekter:
Olaf Petrus Boye (1864-1933)

Olaf Boye var elev ved Trondhjems Tekniske Læreanstalts bygningstekniske avdeling 1879-82, før han ble arkitekten Henrik Thrap Meyers assistent i Kristiania i 1882 ­ og medvirket blant annet til utformingen av boligkomplekset Victoria terrasse. Han forlot Kristiania i 1885, og oppholdt seg i Argentinas hovedstad Buenos Aires frem til 1891.

I Buenos Aires var Boye assistent hos arkitektene Bachiazzo, Butner & Altgelt. Han ble tilknyttet Buenos Aires' tekniske kontor, der han fikk i oppdrag å utforme ekseriøret til vannverkets Palacio de Aguas Corrientes (1886-87), der byggearbeidene ble ledet av ingeniørene Bateman, Parsons & Batemans svenskættede ingeniør Carlos Nyströmer. Vannverkspalasset er et monumentalbygg oppført i blandede materialer, som hvit tegl, glasert tegl og finhuggen marmor. Byggverket er holdt i nybarokk stil preget av den historistiske eklektisme.

I 1891 returnerte Boye til Kristiania, der han etablerte eget arkitektkontor. Han etablerte seg raskt som leiegårds- og villaarkitekt, og var svært produktiv det første tiåret i Norge. Han utformet både tradisjonelle og frittstående leiegårder under 1890-tallets høykonjunktur, oftest i nybarokk stil. Blant disse leiegårdene finnes Briskebyveien 38 (1891), Egedes gate 1 (1892), Bogstadveien 48-50 (1893), Lallakroken 10 (1894), Colbjørnsens gate 11-13 (1895), Riddervolds gate 9 (1896, praktfull hjørnegård i nyrenessanse, med markant rundt tårn), og bygningskomplekset Meltzers gate 1-3-5 (1896-97, helhetlig komponert fasade, med tårn og utspring). De to sistnevnte har fasader utført tildels i upusset gul tegl.

Blant Boyes villabygninger, som gjerne er holdt i varianter av sveitserstil, kan nevnes Colletts gate 35 (1892, nasjonal tømmerstil), Jacob Aalls gate 2, 4, 6 og 8 (1893-95, nr. 4, 6 og 8 er revet) og Nordraaks gate 10 (1894, sveitservilla med markant hjørnetårn og tårnhette).

Etter 1902 avtok Boyes virksomhet i Kristiania, og han etablerte seg som kommunearkitekt i Bærum. Han var fra 1902 assistent i Statens bygningsinspektorat, og i perioden 1910-13 medlem av Bærums herredsstyre. Fra 1913 var Olaf Boye medlem av Bærums bygnings- og reguleringskomisjon. For Bærum kommune utførte han arbeider mellom 1895 og 1919, blant annet skolebygninger på Høvik (1903/1912), Evje (1904/1917), Stabekk (1905-09), Lommedalen (1912) og Grav (1916-17).

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Eiliv Fougner - Norske ingeniører og arkitekter, 1916

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Byarkivets byggesaksarkiv
Bærum kommune
Bærum bibliotek
Palacio de Aguas CorrientesNorske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Arkitekt Olaf Boye på Majorstuen

Utvalgte arbeider 
Balders gate 11

Balders gate 13

Bergstien 8

Bjerregaards gate 70

Bjørn Farmanns gate 7

Bogstadveien 66

Briskebyveien 38

Camilla Colletts vei 8

Camilla Colletts vei 10

Colbjørnsens gate 11

Colbjørnsens gate 13

Colbjørnsens gate 16

Egedes gate 1

Eilert Sundts gate 13

Kristiania Folkebanks Afdeling 3, Holsts gate 6

Huitfeldts gate 51

Jacob Aalls gate 9

Jacob Aalls gate 10

Jacob Aalls gate 26

Kirkeveien 62

Kruses gate 3

Middelthuns gate 9

Middelthuns gate 11

Neuberggaten 14

Neuberggaten 16

Niels Juels gate 43

Nordraaks gate 10

Oscars gate 72

De Sidste Dages Helliges forsamlingshus, Osterhaus’ gate 27

Riddervolds gate 9

Schultz' gate 8

Skovveien 13

Skovveien 26

Skovveien 49

Sorgenfrigaten 32

Det gamle Fagerborg menighetshus, Sporveisgaten 37

Ullevålsveien 65

Valkyriegaten 9

Valkyriegaten 11

Valkyriegaten 13

Uelands gate 24

Vibes gate 10

Vibes gate 21

Tilbygg til Kurbadet, Oslo

Bygdøy allé 9, bidragGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!