Oslo:
Nordraaks gate 18

Denne villaen ble oppført i 1896 for artillerikaptein Max Theodor Lund fra Kristiansand i 1896, på en parsell av Kirkeveien 19b. Lund var også kontorsjef, og hadde før tiden i Kristiania mangeårig tjeneste i Kongsberg.

Villaen er bygget over halvannen etasje og er utformet av arkitekt Halfdan Berle. Huset har en sammensatt, asymmetrisk komposisjon, og er gitt et stiluttrykk innfluert av sveitserstil og nasjonal tømmerstil, med utkraget annen etasje, der etasjeskillet markeres av kraftige konsoller. Huset har ellers en enkelt artikulert dekor, med gavlornamentikk påvirket av jugendstilens buede former.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania bys matrikul, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Halfdan Berle

Til arc!3s hovedside med navigasjon© 2003 arc!