Oslo:
Skovbakken, Ormøybakken 5

Etter midten av 1800-tallet begynte man å oppføre sommerboliger på Ormøya. Etterhvert er alle omgjort til helårsboliger. Én av disse sommerboligene ble bygget for grosserer Jacob Breien. Han hadde kjøpt eiendommen av Ormøyas eier J. C. Juul i 1873. Skovbakken sto ferdig i 1882, etter tegninger av arkitektene Paul Due og Bernhard Steckmest datert 1878. Den var en av de særegne trevillaene som tospannet tegnet så mange av på denne tiden, påvirket av sveitserstil og nygotikk. Disse arkitektene var med å definere uttrykket innet arkitekturen her til lands på 1870- og 80-tallet. Arkitekt Steckmest tegnet også Ormøy kirke, og er hedret med et veinavn like ved.

Skovbakken var i 1894 én av de større eindommer på Ormøya, forsikret for henimot 40 000 kroner. Bare grosserer Ludvig Christiansens Godheim (nå kalt Ormøkollen) var større.

Jacob Breiens sommerhus er siden blitt et eksempel på arkitektonisk vandalisme, idét man idag kan se lite eller intet av dets opprinnelige prakt og stil. Dagens eksteriør er svært slett utført. Opprinnelig hadde huset markant utkragede tak, var laftepanelt i første etasje, og det var utstyrt med mønespir og utsjæringer.

Anvendt litteratur:
Paul Due og Bernhard Steckmest - Samling af Skisser til utførte eller projecterede Træbygninger, 1878 (tegningene er hentet herfra)
Jacob Breien - Ormøens historie, 1894
Matrikkel for Aker, 1903

Andre kilder:
Mette Damsleth

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Due & Steckmest

Utvalgte utsnitt: 

En annen fasade


Plan for første etasje© 2000 arc!