Oslo:
Peisestuen ved Hammeren, Nordmarksveien 2

Ved Skjærsjøelvens bredd ble dette tømmerhuset oppført i 1899. Det ble oppført for Christiania Elektricitetsværk ved arkitekt Ingvar Hjorth, som et ledd i utbyggingen av kraftverket Hammeren. Byggearbeidene ble ledet av byggmester Lorentz Christian Wagle.

Huset ble benyttet som bolig og kontor for kraftverkets byggeleder. Det er oppført i maskinelt bearbeidet finsk tømmer, og har en T-formet grunnplan som basis, med vindfang og verandaparti utenfor hovedkomposisjonen. Huset har et markant horisontalt preg, med lave vinduer og vindusskodder som understreker dette. Det opprinnelig åpne verandapartiet er for det meste glasset inn. Uttrykket er preget av en nasjonalromantisk tømmerstil, med et visst anstrøk av jugend. Hjorth var også arkitekt for selve kraftverket.

Peisestuen benyttes i dag for sosiale sammenkomster, og som utgangspunkt for vandringer i Maridalen.

Kilder:
Byantikvarens gule liste
http://www.maridalenbygdetun.no/hammeren-kraftverk.185867-28323.html

Geir Tandberg Steigan
Ingvar Hjorth

Bygningsoversikt, Oslo

Til Arkitekturhistorie med navigasjon


Verandasiden


Detalj av inngangsdør© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no