Oslo:
Pilestredet 91a

Dette lille huset kan nesten se ut som et sommerhus, men det ble bygget som enebolig for en Peder Olsen som under byggingen i 1884 bodde i St. Olavs gate. Da var trehuset det eneste på tomten, om man ser bort fra bryggerhuset, som ble oppført samtidig i bakgården. Dette skjedde i den første fasen av utbyggelsen av Fagerborg, som ellers ble smykket med større villaer og frittstående leiegårder, riktignok begrenset til 2 1/2 etasje, slik statuttene for området krevet.

Denne sveitservillaen er et dekorativt stykke arbeid, med en intim, nå innbygget, glassveranda. Arkitekt Frithjof Aslesen hadde opprinnelig utstyrt huset med et lite tårn over mønet, men om dette faktisk ble bygget er usikkert.

Huset fikk tidlig ny eier. I 1886 var eiendommen kommet på enkefru Amalie Gotfreds hender, og hun beholdt den ikke lenge selv.

Trehuset fikk bare regjere tomten i ensomhet til 1892, da dets nye eier, frøken Louise Kock, lot bygge en murgård i 2 1/2 etasje kloss inntil. Hun lot byggmesteren H. D. Olsen stå for arbeidene. Samtidig ble bakbygningen innredet til bolig, som frøken Kock en tid leiet ut til prost S. F. Johnsen.

Trevillaen ble delvis ødelagt av brann i 1921, og ble da lettere ombygget, uten å miste sitt særpreg. På denne tiden var skolemannen Sivert Svaar-Seljeseter eier av huset. Arkitekt bak disse arbeidene var den i strøket så aktive arkitekt Einar Engelstad, som tegnet den lille villabyen "Det engelske kvartal" på motsatt side av stredet.

Anvendt litteratur:
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo, bind 9

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Byarkivets byggesaksarkiv

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Frithjof Aslesen

Utvalgte utsnitt: 

Mellom syrinene© 2000 arc!