Oslo:
President Harbitz' gate 22

Denne villaen ble oppført for kaptein Severin Andreas Heyerdahl Paus fra Brevik i Telemark i 1892, etter arkitekt Kristen Rivertz' tegninger. Eiendommen kaltes i begynnelsen Eilert Sundts gate 9c. Huset er utført i en uvanlig sammensatt utgave av sveitserstil, tilsynelatende en demonstrasjon av historismens eklektiske holdning.

Gatefasadens midtparti er utført i en slags klassisisme, med vinduer innfattet av stramme doble pilastre. I gavlen ovenfor er det anvendt nyromanske rundbueformer, mens den spisse nordvestgavlen har forbilde i nygotikken. Den nygotiske gavlen bekroner et smalt verandaparti over to etasjer. De mer nøkterne partiene er utført i ordinær sveitserstil.

Det sammensatte uttrykket skyldes en ombygging i 1922, utført ved P. Michelsen for paraplyfabrikant Sigvart Johan Bennetter, hvis initialer gjenfinnes i porten som også ble satt opp på denne tiden. Michelsen og Bennetter planla en fullstendig utvendig ombygging av huset, til en villa utført i en barokkpreget klassisisme. Imidlertid ble bare noen av disse endringene utført, vesentlig i de to langsidene av huset.

Opprinnelig hadde gatefasaden et åpent verandaparti over tre nivåer. To verandaer var blitt lukket og innglasset før 1922, mens halvsikelåpningen øverst er omtrent som opprinnelig.

I 1927 lot Bennetter bygge en dobbel garasje i forstøtningsmuren, utført av a/s Trækonstruktion. I 1931 fikk han installert en pagodelignende orientalsk peis. I 1990 ble det byggemeldt en boligblokk på den delen av eiendommen som strakte seg ned til Gyldenløves gate.

Bennetter stiftet sitt firma i 1899, og i Lørenskog produserte bedriften foruten paraplyer blant annet haveparasoller, havebord, spaserstokker, klesklyper og produkter for bilbransjen.

Anvendt litteratur:
Kristiania bys matrikul 1892

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
http://lokalhistoriewiki.no/index.php/S.J._Bennetter
https://www.familysearch.org/

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Kristen Rivertz

Fasadeskisse, 1892© 2001/2012 arc!/arkitekturhistorie.no