Oslo:
Professor Dahls gate 31

Denne villaen ble antagelig oppført i 1868, som tomannsbolig. På denne tiden ble det bygget mange villaer i området her på Hegdehaugen.

I 1896 innredet advokat Emil Roll huset til enebolig, med bistand fra arkitekt Hjalmar Welhaven. Da ble det sydvendte verandaparti og et nytt inngangsparti tilføyet. Roll hadde da nylig kjøpt huset av en M. Smith. Dengang sto et uthus i nr. 33, som også kom på advokat Rolls hender.

Villaen bærer tydelig preg av Welhavens ombygging på 1890-tallet. Den liggende panelen er typisk for tiden. Men åttekantede småvinduer som gavlen er utstyrt med, var vanlige på midten av 1800-tallet.

Huset ble atter tomannsbolig i 1930 ved arkitektene Arne Korsmo og Sverre Aasland, som også ga inngangspartiet en altan i annen etasje.

Anvendt litteratur:
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget 1999

Andre kilder:
Kristiania byes Matrikul 1892

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Hjalmar Welhaven

Utvalgte utsnitt: 

Villaen på nært hold© 2000/2001 arc!